Lidt om os

Nyhedssiden.com leverer vedkommende og samfundsmæssigt væsentlig journalistik. Vi er hverken tilknyttet noget politisk parti, nogen organisation eller modtager statslige støttekroner, som det ellers er almindeligt for størstedelen af den danske presse.